با اتاق پرورشی مدرسه کوثر بیشتر آشنا بشیم

مرداد ۶, ۱۴۰۲

دانش‌آموزان در مسیر فعالیت‌های پرورشی قرار بگیرند و خودشان حق انتخاب بین مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را داشته باشند، لذا باید در خدمات و کارهای فرهنگی تنوع ایجاد کنیم، به‌طوری‌که دانش آموزان براساس علاقه خود یک فعالیت یا کار فرهنگی را انتخاب کنند.

پیام بگذارید